På lager

WEST SYSTEM Minipakke, reparationskit, 300 gram epoxy

Varenummer:
16119
290,00  DKK

West System Minipakke er ideel til mindre reparationer såsom coating, limning, spartling, fugning og laminering på båden, campingvognen, værkstedet eller i hjemmet.

Levering:1-3 dage

Har du spørgsmål til produktet

West System Minipakke er ideel til mindre reparationer såsom coating, limning, spartling, fugning og laminering på båden, campingvognen, værkstedet eller i hjemmet. Epoxyen har en god vedhæftning til næsten alle materialer såsom træ, glasfiber, afstandsmateriale/skum og andre kompositmaterialer. Epoxyen har specielt god vedhæftning på gammel glasfiber samt virker som en suveræn fugtspærre. West System Minipakke indeholder: 250 g 105 epoxy resin, 50 g 205 hærder, 403 microfibre filler, 407 low density filler, doseringssprøjter, applikationsværktøjer, handsker og instruktioner. West System epoxy indeholder ikke opløsningsmidler. Der er derfor ikke behov for friskluftsmaske, og der er ej heller nogen lugtgener. Vigtigt er det dog altid at bruge handsker, da epoxyen ikke må komme i kontakt med huden.


Fare
Forårsager hudirritation.
Forårsager alvorlig øjenirritation.
Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Fare
Farlig ved indtagelse.
Farlig ved hudkontakt.
Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.