Seajet Thinner E er en fortynder som passer til samtlige epoxyprimere fra seajet. Seajet Thinner E passer således til Seajet 017, Seajet 117 og Seajet 118. Alle primerne kan pensles, rulles eller sprøjtes på. Ved sprøjtepåføring er det Seajet Thinner E som skal bruges til at fortynde malingen med som beskrevet i de tekniske datablade.


Fare
Meget brandfarlig væske og damp.
Farlig ved hudkontakt.
Forårsager hudirritation.
Forårsager alvorlig øjenirritation.
Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Kan forårsage irritation af luftvejene.
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.