På lager

Seajet Thinner A 1L

Varenummer:
10092
156,00  DKK

Seajet Thinner A er fortynder til alle bundmalinger fra seajet samt Seajet 015 Underwater Primer.

Levering:1-3 dage

Har du spørgsmål til produktet

Seajet Thinner A er fortynder til alle bundmalinger fra seajet samt Seajet 015 Underwater Primer. Alle bundmalinger samt Seajet 015 Underwater Primer kan påføres med pensel, rulle eller sprøjte. Ved sprøjtepåføring er det Seajet Thinner A man benytter. Seajet Thinner A skal tilsættes som de respektive tekniske datablade foreskriver det.


Fare
Brandfarlig væske og damp.
Farlig ved hudkontakt.
Farlig ved indånding.
Forårsager hudirritation.
Forårsager alvorlig øjenirritation.
Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Kan forårsage irritation af luftvejene.
Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.