Seajet 034 Emperor 2,5 liter er en effektiv selvpolerende rød bundmaling som er ekstremt effektiv imod begroning og holder op til to sæsoner. Seajet 034 Emperor bundmaling kan bruges på alle overflader herunder glasfiber, træ, stål og er ideel til aluminiumsbåde. Seajet 034 Emperor kan bruges på både motorbåde og sejlbåde som sejler op til 40 knob. Seajet 034 har rækkeevne 11,2 m2 pr. liter og fås i flere farver og er på lager i 2½ liter øvrige emballage størrelser er bestillingsvare. Skal søsættes senest 6 måneder efter påføring af sidste lag.


Fare
Brandfarlig væske og damp.
Forårsager hudirritation.
Forårsager alvorlig øjenskade.
Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.