Seajet 034 Emperor Sort på spray 400 ml. er en selvpolerende bundmaling på spray som er ideel til propeller og drev. Seajet 034 Emperor på spray kan bruges på alle overflader herunder glasfiber, træ, stål og er ideel til aluminium. Seajet 034 Emperor på spray kan bruges på både motorbåde og sejlbåde som sejler op til 40 knob. Seajet 034 Emperor på spray 400 ml. findes i sort og volvo grå og har høj ydeevne og har rækkeevne 0,75 m2 pr. dåse.


Fare
Yderst brandfarlig aerosol.
Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Forårsager hudirritation.
Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Forårsager alvorlig øjenskade.
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.