På lager
Kun %1 tilbage

PRO SET LAM 229 epoxy hærder langsom

Varenummer:
16530-1
Pris fra 876,00  DKK

PRO-SET LAM 229 langsom lamineringshærder til PRO-SET Lamineringsresin 125 som er en lamineringsepoxy med lav viskositet.

Levering:1-3 dage

Har du spørgsmål til produktet

Description

PRO-SET LAM 229 langsom lamineringshærder til PRO-SET Lamineringsresin 125 som er en lamineringsepoxy med lav viskositet. PRO-SET lamineringsepoxier består af et bredt udvalg af flydende resiner og hærdere, som er designet til at imødekomme et stort spekter af anvendelsesmuligheder for laminering med kompositter. Når man benytter disse epoxier, opnår man nogle high performance og langtidsholdbare letvægts konstruktioner, som kan holde i de mest ekstreme vejrforhold og miljøer. PRO SET lamineringsepoxy hæfter på afstandsmateriale/PVC skum, træ, metal og alle kompositmaterialer såsom diverse typer glasfiber og kulfiber. PRO-SET LAM 125 lamineringsepoxy med lav viskositet findes i 5 kg, 25 kg og 225 kg. Blandingsforholdet imellem resin og hærder pr. volumen er 3:1. PRO-SET LAM hærderne findes i 1,43 kg, 7,16 kg og 64,35 kg.


Fare
Farlig ved indtagelse eller hudkontakt.
Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.