På lager
Kun %1 tilbage

PRO SET LAM 224 epoxy hærder, hurtig

Varenummer:
16510-1
Fra 2.707,32  DKK

PRO-SET LAM 224 1,43 kg. hurtig lamineringshærder til PRO-SET Lamineringsresin 125 som er en lamineringsepoxy med lav viskositet.

Levering:1-3 dage

Har du spørgsmål til produktet

Description

PRO-SET LAM 224 1,43 kg. hurtig lamineringshærder til PRO-SET Lamineringsresin 125 som er en lamineringsepoxy med lav viskositet. PRO-SET lamineringsepoxier består af et bredt udvalg af flydende resiner og hærdere som er designede til at imødekomme en stort spekter af anvendelsesmuligheder for laminering med kompositter. Når benytter disse epoxier opnår man nogle high performance og langtidsholdbare letvægts kostruktioner som kan holde i de mest ekstreme vejrforhold og miljøer. PRO SET laminerings epoxy hæfter på afstandsmateriale/PVC skum, træ, metal og alle kompositmaterialer såsom diverse typer glasfiber og kulfiber. PRO-SET LAM 125 lamineringsepoxy med lav viskositet findes i 5 kg., 25 kg., og 225 kg. Blandingsforholdet imellem resin og hærder pr. volumen er 3:1. PRO-SET LAM hærderne findes i 1,43 kg., 7,16 kg. og 64,35 kg..


Fare
Farlig ved indtagelse eller hudkontakt
Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.