På lager
Kun %1 tilbage

PRO SET Hærder 229/M2049

Varenummer:
16291-1
Pris fra 921,00  DKK

PRO-SET hærder 229/M2049 er den langsomme hærder til PRO-SET mould/form epoxy gelcoat. PRO-SET form gelcoat er en epoxy gelcoat, som hovedsageligt benyttes af professionelle, når der produceres støbeforme.

Levering:1-3 dage

Har du spørgsmål til produktet

PRO-SET hærder 229/M2049 er den langsomme hærder til PRO-SET mould/form epoxy gelcoat. PRO-SET form gelcoat er en epoxy gelcoat, som hovedsageligt benyttes af professionelle når der produceres støbeforme. Epoxy gelcoaten findes i henholdsvis transparent, hvid og sort og kan benyttes med enten en langsom hærder M2049, en standard hærder M2048 eller en hurtig hærder M2015. Blandingsforhold imellem hærder og epoxyen afhænger af hvilken hærder man kombinerer med hviilken farve gelcoat epoxy - læs mere om dette i det tekniske datablad. PRO-SET mould epoxy gelcoat har god farvestabilitet men har ikke noget UV-filter. PRO-SET mould epoxy gelcoat fås i 2,5 kg, 5 kg og 20 kg og kan påføres enten med pensel eller rulle.


Fare
Farlig ved indtagelse eller hudkontakt.
Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.