G/flex epoxy er en højstyrkeepoxy, der er designet til permanent, vandtæt og strukturel limning. Den er specielt velegnet til hårdt træ (eksempelvis teakdæk) og plastbåde samt til limning af fugtigt træ og har god vedhæftning til vanskelige træsorter, aluminium, plast, glas, murværk, metal og glasfiber satm andre kompositter. G/flex epoxy kan hærde under vand og kan derfor også være perfekt at have i værktøjskassen i løbet af sæsonen til en reparation på båd, campingvogn eller bil. G/flex 650 epoxy fås i  to konsistenser; 650 som er en flydende alsidig epoxy og 655 som er en fortykket lim, der er nem at arbejde med. Blandingsforholdet for G/flex epoxy er 1:1. G/flex 655 er den fortykkede udgave til strukturel limning og indeholder 125 ml base og 125 ml hærder, i alt 250 ml. Fås også i 1 liter.


Fare
Forårsager hudirritation.
Forårsager alvorlig øjenskade.
Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.