På lager

Epifanes Fortynder D-601 epoxy primer 1 liter

Varenummer:
10106
244,00  DKK

Epifanes Epoxy Fortynder D-601 er en fortynder til alle Epifanes epoxybaserede produkter.

Levering:1-3 dage

Har du spørgsmål til produktet

Epifanes Epoxy Fortynder D-601 er en fortynder til alle Epifanes epoxy baserede produkter. Man kan ligeledes bruge Epifanes Epoxy Fortynder D-601 på existerende epoxy for at gøre denne blød og give en bedre vedhæftning til nye lag epoxyprimer. Epifanes Epoxy Fortynder D-601 fås i 1 liter emballage.


     Fare
     Meget brandfarlig væske og damp.
     Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
     Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
     Farlig ved indånding.
     Forårsager hudirritation.
     Forårsager alvorlig øjenirritation.
     Kan forårsage irritation af luftvejene.