Description

Entropy CLS Clear Slow Hardener er en langsom hærder til henholdsvis Entropy BRT optisk bleget resin og Entropy CLR clear laminating resin. Både Entropy BRT og Entroy CLR er epoxy systmer med øget UV bestandighed. Begge Epoxy systemer har resin i henholdsvis 1 kg., 2 kg., 5 kg., og 20 kg. og systemerne fås med udover en langsom hærder som denne også med en hurtig hærder Entropy CLFeller en ekstra hurtig hærder Entropy CLX. 


Fare
Farlig ved indtagelse.
Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.