Entropy CCF er en hurtig hærder til Entropy CCR Clear Casting Epoxy resin. Entropy CCR Clear Casting Resin er en klar epoxyresin designet specifikt til støbe-, indstøbnings- og indlejringsapplikationer samt coatings. Entropy Clear Casting Epoxy system har et lavt farveniveau og en meget lav viskositet som giver klare støbninger uden luftbobler. Entropy Clear Casting epoxy er ideel til kunstneriske applikationer og hobbyapplikationer såsom eksempelvis river tables, penny floors, smykker, trædrejede projekter m.m. Epoxyen giver en fantastisk flot overflade på træ, metal, plast, keramik, billeder, grafik, maling, stof, læder, sten og akryl o.a. Entropy CCR Clear Casting Epoxy Resin fås i 1 kg, 2 kg, 5 kg og 20 kg og kan kombineres med enten en hurtig hærder som denne eller en langsom hærder Entropy CCS. Den langsomme hærder benytter man ved tykke støbninger op til 5 cm og den hurtige hærder benytter man ved coatings og tynde afstøbninger på mindre end 1 cm. Kontakt os endelig ved spørgsmål og se under specifikationer for at få en mere detaljeret vejledning.


Fare
Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.