"Coppercoat™ bundmaling er en prisvindende mlijøvenlig bundmaling der baseret på en vandopløselig epoxy hvor man tilsætter rent kobberpulver i kugleform.  Coppercoat bundmaling holder i op til 10 år. Med Coppercoat på som bundbehandling slipper du udgiften til antifouling/bundmlaing i mindst 10 år og skal blot hvert 2-3. år vandlsibe din bund så ny kobber bliver blotlagt og virkningen genopfrisket. Coppercoat bundmlaing er godkendt af IMO og LLoyd. Coppercoat sættet består af 1/2 liter epoxy resin og 1/2 liter epoxy hærder  samt 2 kg kobberpulver. Coppercoat sættet rækker til 4 kvm i de anbefalede 4 lag. OBS! Læs mere omkring bundbehandlingen med Coppercoat i Dokumentation/Coppercoat instruktion november 2022.


Base

Pulver

Fare
Farlig ved indtagelse.
Farlig ved indånding.
Kan forårsage organskader.
Meget giftig for vandlevende organismer.

Hærder