På lager

Alexseal Topcoat 501 Roll Additive 4 oz.

Varenummer:
18749
338,00  DKK

Alexseal Roll Additive 501 er et tilsætningsmiddel man kan bruge, hvis man skal påføre Alexseal Topcoat 501 med enten rulle eller pensel.

Levering:1-2 dage

Har du spørgsmål til produktet

Alexseal Roll Additive 501 er et tilsætningsmiddel man kan bruge, hvis man skal påføre Alexseal Topcoat 501 med enten rulle eller pensel. Alexseal Rolling Additive 501 gør, at malingen flyder bedre og at man undgår luftbobler fra rullen eller pensel samt hjælper til en ensartet og optimal påføring af Alexseal Topcoat 501. Alexseal Roll Additive 501 fås i 4 US ounce emballage og tilsættes den færdige blanding af maling med blandingsforholdet på 1% som tilsættes lige inden man skal til at påføre malingen. Alexseal Premium Topcoat er en højkvalitetsmaling og er den optimale til maling af fribord på både, idet den er specielt udviklet til bådindustrien. Alexseal Premium Topcoat 501 udviser efter hærdning storartede glans- og farvebestandighedsværdier og er yderst modstandsdygtig over for UV stråler, saltvand, slid og brændstof. Alexseal Premium Topcoat fås i flere farver og alle standard farverne fås i enten 1 US quart (0,95 L) eller 1 US gallon (3,78L). Den er egentlig udviklet til sprøjtepåføring. Vælger man at påføre med pensel eller rulle, skal man benytte den hærder og fortynder, som er beregnet til dette samt Alexseal Roll Additive. Se de tekniske datablade under specifikationer på produkterne for nærmere information.


Fare
Brandfarlig væske og damp.
Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Forårsager hudirritation.
Forårsager alvorlig øjenirritation.
Kan forårsage irritation af luftvejene.
Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.