Alexseal Protective Primer 161 hærder klar er hærderen til den tokomponente Alexseal Protective Primer 161. Alexseal Protective Primer 161 hvid 1 gallon er en epoxybaseret primer der med sine specifikke korrosionshæmmende materialer og en kombination af bindemidler af epoxyharpiks giver en enestående vedhæftningsevne på alle underlag samtidig med den er korrosionsbeskyttende på stål og aluminiumsunderlag. De lange overmalingsintervaller uden mellemslibning for Alexseal Protective Primer 161 giver mulighed for en økonomisk påføringsproces. Alexseal Protective Primer 161 anvendes som korrosionsbeskyttelse og til styrkelse af vedhæftningsevnen på stål- og aluminiumsunderlag både over og under vandlinjen. Alexseal Protective primer fås i 1 US gallon eller i 5 US gallon i farverne hvid, grå eller gul. Husk tilkøb hærder. Hærderen fås i 0,167 US gallon eller 0,833 US gallon. Blandingsforholdet er 6:1. Se det tekniske datablad under specifikationer for nærmere information.


Fare
Brandfarlig væske og damp.
Forårsager hudirritation.
Forårsager alvorlig øjenskade.
Kan forårsage irritation af luftvejene.
Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.