Alexseal Interior Topcoat 578 Reducer er fortynderen til en to-komponent polyurethan maling, som er ekstremt robust til udsatte områder indenfor. Alexseal Interior Topcoat 578 er modstandsdygtig overfor ridser, skrammer, opløsningsmidler, kemikalier, hydraulikolie m.m. Det anbefales kun at bruge Alexseal Interior Topcoat 578 inde, men bruger man den ude, vil den kun ændre farve og glans - dens beskyttende hinde kan godt holde. Alexseal Interior Topcoat er det oplagte valg til eksempelvis maskinrummet. Alexseal Interior Topcoat fås i farverne Matterhorn White, Stark White, Cloud White, Snow White, Annakin White, Whisper Cream, Accent Brown, Maple og Metallic White Aluminium. Blandingsforholdet på Alexseal Interior Topcoat 578 er 4:1 og den skal fortyndes 20-30% ved sprøjtepåføring. Se det tekniske datablad under specifikationer for nærmere information.


Fare
Brandfarlig væske og damp.
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.