Description

Alexseal Finish Primer 442 hærder er hærderen til Alexseal Finish Primer 442, som er en to-komponent epoxybaseret afsluttende primer med avancerede vedhæftningsegenskaber på forskellige underlag samt enestående slibningskarakteristika og god filmopbygning. Alexseal Finish Primer 442 er designet til at grunde og forsegle nye og gamle overflader, som er korrekt forbehandlet. Primeren bruges til at skabe det perfekte underlag for Alexseal Topcoat 501, når man skal male båd. Alexseal Finish Primer kan bruges både over og under vandlinjen. Alexseal Finish Primer fås i hvid eller grå samt i hhv. 1 US quart, 1 US gallon eller 3 US gallon i begge farver. Blandingsforholdet er 1:1. Fortynderen til er Alexseal Epoxy Primer Fortynder. Læs mere i det tekniske datablad, som ligger under specifikationer.


Fare
Meget brandfarlig væske og damp.
Forårsager hudirritation.
Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Forårsager alvorlig øjenirritation.
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Mistænkes for at skade det ufødte barn.
Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.